DSC 4261
 
DSC 4310

Skolen tilbyder Folkeskoles Prøver efter 9. klasse (FP9) og 10. klasse (FP10) i hhv. dansk og/eller matematik.

De unge, som kommer på Rågelund Efterskole, har – på trods af almindelig skolegang og intellektuel udvikling inden for normalområdet – specifikke læse-/staveproblemer og som følge deraf ofte andre faglige udfordringer.

Derfor kan der være elever, der grundet disse faglige vanskeligheder, skal fritages for at gå til prøve.
En sådan fritagelse, som gives af forstanderen, vil ske efter aftale med eleven, forældrene og lærerne.

Elever, der går til prøve her på skolen, har mulighed for at anvende diverse hjælpemidler under prøverne, f.eks. it-programmerne CD-ORD / IntoWords.

For de elever, der fritages for afgangsprøve i et eller flere fag, vil der i stedet blive tilrettelagt en evaluering på anden vis.

Skolen deltager i Undervisningsministeriets forsøg, hvor elever kun skal til afgangsprøve i dansk og matematik.