DSC 4072
 
DSC 4449

I skoleåret 2019-2020 koster det kr. 2.375,- om ugen i 41 uger at være elev på Rågelund Efterskole.

I skoleåret 2020-2021 koster det kr. 2.400,- om ugen i 41 uger at være elev på Rågelund Efterskole.

Skolepengene dækker alle omkostninger ved skolegangen, inkl. bøger, materialer, kost, en t-shirt samt en træningsdragt eller jakke, lejrture og udflugter (dog ikke lommepenge).


Hvordan beregnes prisen?

Prisen på et efterskoleophold består af en elevstøtte fra staten + egenbetalingen, som er den del, familien selv skal betale.

Fra skoleåret 2011/12 blev reglerne ændret, så det er den samlede husstandsindkomst, der er udgangspunktet for egenbetalingen. Husstandsindkomsten beregnes 2 år før skolestart. Hvis forældrene er separerede eller skilt, er det elevens bopælsadresse, det udregnes fra.

På hjemmesiden www.efterskole.dk er der en prisberegner, som kan hjælpe med at regne ud, hvor meget egenbetalingen vil være.

Et år på efterskole bliver billigere!

Finanslovsforslaget for 2012 gør det økonomisk mere overkommeligt for alle forældre at vælge et efterskoleophold til deres børn.

Efterskoleforeningens formand Troels Borring rettede en stor tak til partierne bag aftalen og udtalte: ”Den forhøjede støtte gør det igen økonomisk overkommeligt for alle forældre at vælge et efterskoleophold til deres børn. Samtidig understøtter det skoleformens muligheder for at påtage sig et socialt ansvar, og vi påtager os med glæde at leve op til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis udtalelse om, at et godt efterskoleophold kan være afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse”.

Den ændrede skala sikrer en bedre balance i elevsammensætningen, idet det bliver økonomisk overkommeligt for alle.

Finansloven, der blev vedtaget i 2012, indebærer, at nuværende elever får forhøjet elevstøtte fra og med skoleåret 2012/13.

Der sker en forbedring i støtten til familier med de laveste indtægter, og der bliver flere midler, som den enkelte skole kan bruge på individuel nedsættelse af egenbetalingen til et begrænset antal elever med særlig trang eller ændrede vilkår.

Støtten til de højeste indtægter reduceres ligeledes heller ikke tilnærmelsesvis så alvorligt som på de tidligere finanslovsudspil.

 

Er det dyrt?

En sammenligning...

Vi håber, de fleste vil sige, at det er alle pengene værd. Selvom det koster, så er det måske alligevel ikke så dyrt - se blot nedenstående til sammenligning:

Et barn i vuggestue i Odense Kommune koster 2.817 kr. pr. måned (2015). Det er de færreste, som overvejer ikke at sende barnet af sted pga. de økonomiske omkostninger. I det perspektiv er det måske alligevel ikke så dyrt endda for en ung på efterskole.

Når din søn eller datter er på efterskole, er der stort set ingen udgifter til mad, el, lange bade og fritidsaktiviteter. En dreng på 16 år, der spiser godt, bruger meget strøm, tager (alt for) lange bade og går til en masse sport i sin fritid, koster temmelig mange penge derhjemme. Disse udgifter er så at sige væk, når han er på efterskole.

Til gengæld får man på efterskolen: specialundervisning, mange valgfagstilbud, skitur til Østrig, et stort antal aktiviteter og frivillige tilbud, lyst til at gå i skole, faglig og personlig udvikling, fuld forplejning og logi - endda også i weekender, øget selvværd, god og personlig uddannelsesvejledning, lektiehjælp, forbedret fysisk form, nærhed og god voksenkontakt samt mulighed for at tage det første store skridt mod selvstændighed, men i helt trygge rammer.