DSC 4136
 
DSC 4609

Efterskolelivet

Eleverne er inddelt i bordhold på 6-10 elever, og hvert bordhold er tilknyttet en bestemt lærer, deres kontaktlærer.

Funktionen som kontaktlærer har bl.a. til formål at skabe mulighed for et forum for samtaler om trivsel og adfærd på skolen. Derudover skal det gerne hjælpe med at fastholde eleverne på, at deres valg af fællesskabet er forpligtende, samt at danne og udvikle dem til at kunne handle og begå sig hensigtsmæssigt i det nye fællesskab.

Alle elever vil løbende gennem skoleåret have individuelle samtaler med deres kontaktlærer om personlig udvikling. Sker der noget med den enkelte elev, f.eks. i forhold til opførsel, udbytte af undervisningen og/eller arbejdsindsats, er det ligeledes kontaktlæreren, der kontakter forældrene.


Undervisningstiden

Eleverne skal deltage i den, for den enkelte elev, fastlagte undervisning, hvor dansk, matematik, engelsk, idræt, motion, samling, sang, erhvervsvejledning, rengøring, (8. - 9. årgang: biologi, geografi, fysik/kemi, historie, kristendomskundskab og samfundsfag), (10. årgang: Pro 10) er obligatorisk for alle.

Der tilbydes herudover mange forskellige valgfag.


Fritiden

Uden for undervisningstiden kan eleverne arbejde på værkstederne, dyrke sport på skolens idrætsanlæg eller i skolens hal, hygge sig i opholdsstuerne eller på værelserne. Tilsynslærere tager sig af eleverne.

Uden for undervisningstiden vil der være aftener med fælles arrangementer, så som idrætsarrangementer, foredrag, film, fester og koncerter.


Spisetider

Morgenmad kl. 07.25
Formiddagsmad kl. 9.25
Frokost kl. 12.30 
Eftermiddagsdrik kl. 14.00 
Aftensmad kl. 18.00
Aftendrik kl. 21.15


Stilletimen

I de almindelige skoleuger er der stilletime hver dag kl. 18.45- 19.45.

I løbet af denne time kan eleverne være på værelset og i fred og ro lave lektier. Hvis de har lyst, kan de også sætte sig i skolens lektiecafé, hvor en lærer kan hjælpe med lektierne.