DSC 4261
 
DSC 4310

Skolen tilbyder Folkeskoles Prøver efter 9. klasse (FP9). (Et danskhold og et matematikhold aflægger dog 10. klassesprøve (FP10) i hhv. dansk og/eller matematik).

De unge, som kommer på Rågelund Efterskole, har – på trods af almindelig skolegang og intellektuel udvikling inden for normal området – specifikke læse-/staveproblemer og som følge deraf ofte andre faglige problemer.

Derfor kan der være elever, der grundet disse faglige vanskeligheder, skal fritages for at gå til prøve.
En sådan fritagelse, som gives af forstanderen, vil ske efter aftale med eleven, forældrene og lærerne.

Elever, der går til eksamen her på skolen, har mulighed for at anvende diverse hjælpemidler under eksaminationen, f.eks. it-programmet CD-ORD.

For de elever, der fritages for afgangsprøve i et eller flere fag, vil der i stedet blive tilrettelagt en evaluering på anden vis.

Skolen deltager i Undervisningsministeriets forsøg, hvor elever kun skal til afgangsprøve i dansk og matematik.